• para
 • weterani
 • gdziemeta
 • euforia
 • medale
 • spoko
 • NW
 • medal
 • rodzina
 • statuetka
 • zgory
 • Trasa
 • herb
 • plaza

                                                

                                           

        Regulamin V Biegu Dwóch Jezior -  Szczutowo - 17 czerwiec  2023r.

                                                        B2J                                      pdf                         

 I. INFORMACJE O BIEGU

1. Trasa biegu poprowadzona będzie w większości po oznakowanych drogach leśnych i gruntowych, wzdłuż J. Szczutowskiego i dookoła J. Urszulewskiego. Długość trasy – 15 km (około 7 km  szosa asfaltowa, 8 km drogi leśne i gruntowe, kilkaset metrów  ścieżki leśne i chodniki). Trasa nie jest atestowana.

2. Bieg ma charakter amatorski, prowadzony będzie pomiar cz  

 II. CEL IMPREZY      

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

 Promocja biegania i turystyki pieszej wśród mieszkańców Mazowsza i całej Polski.

 Integracja środowiska biegowego.

Promocja Gmin: Szczutowo i Skrwilno,  oraz ich walorów turystycznych i sportowych.

 

III. IMPREZY TOWARZYSZĄCE.

- Bieg na dystansie 5km,

- Nordic Walking,

- bieg VIP-ów,

- biegi dla nastolatków.

IV. ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Szczutowo Biega i Tańczy, Urząd Gminy Szczutowo,

      Współorganizatorzy :Tartak Urszulewo, Szkoła Podstawowa w Szczutowie.

 V. PROGRAM, MIEJSCE, TRASA

1. Termin zawodów  17 czerwiec 2023 roku.

 2 Start i meta na stadionie przy SP.

3. Harmonogram  biegu:

 8.00 – 9.30 – weryfikacja uczestników biegu na dystansie 15 km i odprawa  tj. wydawanie pakietu startowego i ewentualne zdawanie do depozytu odzieży osobistej:

- zawodnik zobowiązany jest okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,

- zawodnik przekazuje zaświadczenie lekarskie lub podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności własnej,

- zawodnik otrzyma worek z identyfikatorem na deponowanie odzieży,

-  miejsce weryfikacji Hala sportowa przy SP w Szczutowie,

  - 10.00 – start biegu na dystansie 15 km,

  - 12.00 – uroczyste zakończenie zawodów (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród).

4. Biuro zawodów.

 - Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie hali sportowej przy SP w Szczutowie,

- Biuro zawodów będzie czynne:  17 czerwca 2023 roku od godz. 8.00 – 9.45.

  5. W ramach opłaty startowej zawodnik będzie miał zapewnione:

-  medal za ukończenie zawodów

 - numer startowy,

- zwrotny chip do pomiaru czasu,

 - profesjonalny pomiar czasu,

- punkty z napojami na trasie zawodów,

-  na trasie biegu i na mecie będzie dostępna podstawowa pomoc medyczna,

 - ciepły posiłek po zawodach,

VI. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

 Po przebyciu  1,7 km licząc od startu przez 300 m zawodnicy będą biegli szosą wojewódzką 560, która będzie całkowicie zamknięta dla innego ruchu na czas 15 min. Następne 2,3 km (do Słupi) poboczem szosy powiatowej, 1,4 km po asfalcie (w Urszulewie), ostatni odcinek długości 1 km zawodnicy  będą biec pojedynczo poboczem szosy i ulicą 3 Maja. Pozostałe 8,8 km będą biec grupami i pojedynczo drogami gruntowymi i leśnymi zabezpieczonymi przez strażaków z OSP. Szosę powiatową zabezpieczać będą strażacy OSP i policjanci Zespołu Dzielnicowych, a szosę wojewódzką policjanci Zespołu Dzielnicowych.    

VII. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem V Biegu Dwóch Jezior.

2. W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy którzy: 

 - zarejestrowali się on-line i dokonali pełnej płatności za zawody,

- otrzymali numer startowy i chip zwrotny,

- zawodnicy, którzy do dnia 17 czerwca 2023r. ukończyli 16 lat. Wszyscy uczestnicy, którzy w dniu zawodów nie ukończyli 18 roku życia będą dopuszczeni do udziału w biegu jedynie po przedłożeniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych), z podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.

3. Zapisy internetowe na V Bieg Dwóch Jezior trwały będą od dnia 20 stycznia  do dnia 14 czerwca (do godz.24.00), lub zamknięcia list startowych.

 4. W przypadku wolnych miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów w dniu wydawania pakietów tj. 17.06.2023 roku,  do 1h przed startem.

 5. Limit zgłoszeń  wynosi 150 zawodników - decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej.

 6.  Zapisy i płatności on-line ( za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24) poprzez:

 a) https://zapisy.inessport.pl należy zalogować się, a następnie wybrać imprezę V Bieg Dwóch Jezior i wypełnić formularz zgłoszeniowy. WAŻNE: W przypadku korzystania pierwszy raz ze strony zapisy.inessport.pl należy najpierw dokonać rejestracji. Po rejestracji, (a przed logowaniem) należy aktywować link wysłany na swój e-mail (podany wcześniej przy rejestracji).

b) http://www.biegiszczutowo.cba.pl. Nastęnie w zakładce „zapisy” nastąpi przekierowanie bezpośrednio do formularza zgłoszeniowego. Przed wypełnienie formularza należy zalogować się na stronie.

b)  dokonać wpłaty wpisowego w kwocie odpowiednio:

 - 40 zł w okresie 20 styczeń do 31 marzec, 

 - 50 zł w okresie 1 kwiecień do 15 czerwiec,

  - 60 zł w biurze zawodów na 1 godzinę przed biegiem,

  - osoby powyżej 70 lat są zwolnione  z wpisowego.

7. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

8. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

W przypadku rezygnacji z udziału w biegu organizator nie zwraca wpisowego.

10. Organizator  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek wypadków lub problemów zdrowotnych uczestników w trakcie i w następstwie V Biegu Dwóch Jezior. Dopuszczenie do biegu uwarunkowane jest od potwierdzenia na piśmie treści oświadczenia:    „Oświadczam, że jestem zdrowy i posiadam aktualne badania lekarskie, przyjmuję na siebie odpowiedzialność za stan zdrowia w trakcie trwania imprezy oraz startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do zawodów (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) przez Organizatora imprezy, firmę Inessport oraz podmioty współpracujące z Organizatorem przy realizacji tej imprezy. Zapoznałem się z regulaminem imprezy i Klauzulą informacyjną​, znam ich treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania”.

11. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji biegu.

 

VIII. POMIAR CZASU

1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki butów.

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.

3. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

 

IX. KLASYFIKACJE 

 1. Podczas V Biegu Dwóch Jezior prowadzona będzie klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn.

  Prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

mężczyźni

 

kobiety

M1

16 do 29 lat     (2007 - 1994)

 

K1

16 do 29 lat     (2007 - 1994)

M2

30 do 39 lat     (1993 - 1984)

 

K2

30 do 39 lat     (1993 - 1984)

M3

40 do 49 lat     (1983 - 1974)

 

K3

40 do 49 lat     (1983 - 1974)

M4

50 do 59 lat     (1973 – 1964)

 

K4

50 do 59 lat     (1973 – 1964)

M5  

60 do 69lat     (1963 – 1954)

 

K5

60 do 69lat     (1963 – 1954)

M6

70 i powyżej   (< 1953)

K6

70 i powyżej   (< 1953)

Klasyfikacja drużynowa – drużyna to trzech biegaczy + biegaczka (3M +K).

Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie biegu przez wszystkich zawodników z drużyny. O kolejności w klasyfikacji decyduje suma czasów wszystkich zawodników w drużynie. Sklasyfikowane zostaną tylko i wyłącznie drużyny, które podadzą identyczną nazwę swojego zespołu (przykład „SP w Szczutowie, S.P. w Szczutowie, Szkoła Podstawowa w Sztutowie” – to nie są te same drużyny).

X. NAGRODY

- dla zwycięzców biegu w kategorii generalnej M i K  nagrody pieniężne i puchary,

- w kategoriach wiekowych bony i puchary,

 - nagrody nie dublują się,

- puchary dla najstarszego i najmłodszego zawodnika,

- puchary dla najlepszych zawodników z gmin: Skrwilno i Szczutowo (decyduje zameldowanie w danej gminie),

- puchary dla trzech najlepszych drużyn

- wszyscy zawodnicy , którzy ukończą bieg,  wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

 

XI. DSQ

    1.  Dyskwalifikacja uczestnika nastąpi w przypadku:

- zgubienia numeru startowego lub brak chipa do pomiaru czasu  na sznurówce buta,

- ominięcie punktu kontrolnego,

- przekazanie, uszkodzenie chipów lub ich odpinanie w czasie biegu jest zabronione,

- zawodnik po przekroczeniu linii mety jest zobowiązany do zwrócenia swojego chipa organizatorom pod rygorem dyskwalifikacji.

   2. Zażalenia, protesty, uwagi dotyczące przebiegu zawodów oraz samych zawodników należy kierować bezpośrednio do dyrektora biegu, w czasie nie późniejszym niż 1h od dobiegnięcia przez uczestnika do mety.

XII.

INFORMACJE DODATKOWE

Organizator zapewnia:

- szatnie, depozyt i prysznice,

- posiłek i herbatę,

-  atrakcje dla dzieci (pneumatyczne zjeżdżalnie , wata cukrowa itp.)

 

XIII. INNE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu
 2. Kontakt, e-mail:

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- kom: 795452290

 1. Więcej informacji na stronach internetowych:

 www.biegiszczutowo.cba.pl

FB Szczutowo Biega i Tańczy